TECHNICKÉ PLYNY

Mezi nejrozšířenější technické plyny patří acetylen, argon, oxid uhličitý, kyslík, dusík a vodík. Společnost Messer rovněž nabízí mnoho těchto plynů ve formě směsí pro speciální použití.

ACETYLEN

Acetylen je vysoce výkonný palivový plyn vyráběný tradiční metodou reakce karbidu vápenatého s vodou. 

Acetylen má celou řadu použití: např. v technologii svařování plamenem, řezání, čištění plamenem, žárového stříkání nebo vyřezávání plamenem.

ARGON

Nejdůležitější chemickou vlastností argonu je jeho netečnost, což z něj činí ideální ochranný plyn – i při vysokých teplotách, které jsou běžné v metalurgii a při obloukovém svařování.

HELIUM

Díky svým speciálním vlastnostem je helium nepostradatelné pro mnoho aplikací – například jako plyn v balonech a vzducholodích, jako ochranný plyn při svařování, stopovací plyn při zjišťování netěsností nebo jako plyn v plynové chromatografii.

OXID UHLIČITÝ

Mezi speciální vlastnosti oxidu uhličitého patří jeho netečnost a jeho vysoká rozpustnost ve vodě. Díky oxidu uhličitému jsou nápoje perlivě svěží, používá se při úpravě pitné vody a je alternativou k agresivním kyselinám při neutralizaci odpadní vody. Po zmrazení, v pevné a kapalné formě, se CO2 změní na suchý led, který je vhodný jako chladicí nebo čisticí médium (pro tryskání suchým ledem).

KYSLÍK

Nejdůležitější vlastností kyslíku je jeho reaktivita. Je jen málo prvků, s nimiž kyslík nereaguje. Obohatíme-li atmosféru o kyslík, pak v porovnání s běžným vzduchem výrazně urychlíme oxidační a spalovací procesy. Díky těmto vlastnostem je kyslík nepostradatelný pro metabolismus mnoha organismů, a proto je používán v mnoha oblastech úpravy vody a aplikacích technologií ochrany životního prostředí.

DUSÍK

V průmyslu a výzkumu se N2 používá jako chladivo nebo inertní plyn. Po použití se nezměněný vrací do atmosféry.

VODÍK

Vodík se používá jako palivový plyn pro speciální aplikace a jako ochranný plyn při tepelném zpracování, v potravinářství  a v elektronickém průmyslu. Své uplatnění nachází také jako složka některých ochranných plynů pro svařování. Díky své vysoké tepelné vodivosti je vodík rovněž vhodný i jako chladicí plyn – například pro elektrické generátory. Avšak dosud se největší část produkce vodíku využívá pro syntézu čpavku a metanolu. Chemický průmysl jej také využívá pro mnoho hydrogenačních procesů. O vodíku se rovněž mluví jako o alternativním zdroji energie pro budoucnost.